Dzień II

Dzisiejszy dzień poświęcony był pokucie. Czas na pracę nad samy sobą. Najpierw odbyła się procesja na diecezjalną Górę Synaj, później był czas spowiedzi i adoracji. Na koniec przeszliśmy Drogę Krzyżową śladami męczeństwa bł. Karoliny w Wał-Rudzie.