Karolina Kózka

Życiorys

Przyszła na świat jako czwarte z jedenaściorga dzieci ubogich rolników Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Przyjęła sakrament chrztu w kościele św. Jana Chrzciciela w Radłowie, w dniu 7 sierpnia 1898. Od najmłodszych lat angażowała się w życie parafialne, gdzie należała do Apostolstwa Modlitwy i była zelatorką Koła Żywego Różańca. Była apostołką kultu Najświętszego Sakramentu i Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Komunię św. wynagradzającą. W procesjach nosiła feretron z figurą NMP Niepokalanie Poczętej, do której żywiła szczególny kult. Nauczała wiejskie dzieci katechizmu pod gruszą, która rosła za jej domem. Pomagała także w prowadzeniu wiejskiej świetlicy i biblioteki swemu wujowi Franciszkowi Borzęckiemu, który miał wpływ na rozwój młodej siostrzenicy. Ks. Władysław Mendrala nazywał ją swoją „prawą ręką”. Została zamordowana jako 16-latka, 18 listopada 1914, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza na początku I wojny światowej. Zmarła na skutek wykrwawienia spowodowanego przecięciem szablą arterii szyjnej. Ciało Karoliny odnaleziono dopiero 4 grudnia. W pogrzebie, który odbył się 6 grudnia wzięło udział około 3 tysięcy osób. Zmarłą otoczył kult męczeństwa i świętości. Od razu była nazywana Pierwszą duszą do Nieba, Prawdziwym Aniołem, Gwiazdą Ludu, Kwiatem Polskiej Ziemi oraz Apostołką Bożej Sprawy.

18 listopada 1917, na polecenie biskupa Leona Wałęgi, dokonano przeniesienia zwłok Karoliny z miejsca jej pochówku do specjalnego grobowca położonego w pobliżu kościoła parafialnego w Zabawie

Proces Beatyfikacyjny

Starania kolejnych biskupów tarnowskich: Jana Stepy i Jerzego Ablewicza zainicjowały proces beatyfikacyjny, rozpoczęty ostatecznie 11 lutego 1965 (postulatorem w procesie informacyjnym w diecezji tarnowskiej został ks. dr Jan Białobok). Proces informacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończył się w 1967, po czym akta zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu. 20 września 1982 Stolica Apostolska wydała dekret o ważności postępowania procesu informacyjnego. W 1983 złożono tzw. Positio, będące elementem postępowania beatyfikacyjnego, po czym 22 stycznia 1985 odbyło się spotkanie konsultorów teologicznych, a 7 maja tegoż roku spotkanie kardynałów i biskupów dotyczące tegoż procesu 30 czerwca 1986 promulgowano dekret dotyczący męczeństwa Służebnicy Bożej Karoliny Kózkówny.